ISTRAŽIVAČKI CENTAR ZA PRIMENJENE NAUKE U ZDRAVLJU I VEŽBANJU

Backs Rehab®

Backs Rehab®

BACKS Rehab® obuhvata testiranje i definisanje uzroka/mehanizma lumbalnog, torakalnog ili cervikalnog sindroma i strategiju oporavka kroz specifično-individualan dizajniran trening formiran na osnovu neuromehaničkih testova.

Safe Backs®

Safe Backs®

Kroz edukaciju-trening i monitoring korigujemo postojeće pogrešno usvojene posture-kretnje I položaje tela. Usvajanje optimalnog kretanja tela u svakodnevnom životu i vežbanju sačinjava osnovu ovog posebno dizajniranog programa.

Healthy Feet®

Healthy Feet®

Testiramo/Analiziramo Vaš hod, status stopala i tehniku trčanja. Korigovanje postojeće loše šeme hoda i nesinhronizovanih pokreta ruku/nogu kao i neadekvatnog držanja tela tokom hodanja i trčanja.

Ergo Backs®

Ergo Backs®

Ergo Corporate Backs® – Sadržaj usmeren na posturalnu korekciju i prilagođavanje radnog prostora prema antropometrijskim karakteristikama, zdravstvenom statusu i sedećim/kretnim zahtevima svakog pojedinca.

Athletes Pro Fit®

Athletes Pro Fit®

Athletes Pro Fit® – namenjen isključivo vrhunskim sportistima. Kroz posebno sprovedeno neuromehaničko testiranje (Senzorna Analiza Kretanja; EMG dijagnostiku - površinske samolepljive elektrode itd).

Restore your Body®

Restore your Body®

Program ima za cilj unapređenje zdravlja sa akcentom na zaštitu kičmenog stuba i tela u celosti te postepenu adaptaciju zglobova I mišića na veća fizička, dnevna I radna opterećenja.

Iskustva polaznika

Vesti i događaji

Ukoliko Vam je potrebno više informacija o naše radu ili budućim akcijama i dešavanjima budite slobodni da nas kontaktirate.

Strpljenje i disciplina

Kao pristup, kao osobina, kao izbor ili kao imperativ je pojam koji kod velikog broja vežbača nedostaje. Često to bude razlog nezadovoljstva pa i neuspeha u procesu treninga. Moramo biti svesni, da je odredeno stanje nastalo kroz neki vremenski period i da bi se to promenilo, takođe je potrebno vreme. Ne tražite instant rešenja, jer […]

Pročitaj više

Mišićni disbalans

Sportske povrede

Mišićni disbalans – kočioni mehanizam u telu Da bi se neki pokret obavio pravilno i efikasno, mora postojati sinhronizacija izmedju tri komponente: Kontrolnog – neuralni podsistem; Aktivnog – podsistem mišića; Pasivnog – podsistem koštanog sistema; Dakle, čak ako nepostoji određeni sklad između ovih sistema čovek neće biti u mogućnosti da na adekvatan način pomera svoje […]

Pročitaj više

Zdrava postura

Naša postura je naslednog karaktera i možemo reći da je to jedan aranžman svih delova tela u stanju ravnoteže (ako govorimo o zdravom telu) koji podržavaju meke i koštane strukture. U kliničkoj i naučnoj  da zdrava i posebno ukondicionirana postura može duži vremenski period da zadrži pravilan uspravan stav uz odsustvo većeg napora, zamora i […]

Pročitaj više

Za sva pitanja slobodno nas kontaktirajte: Dr Dejanović: +381 65 28 29 345,   email: fitbacks@gmail.com