Athos Academia

Mi smo tim naučnih istraživača posvećenih validno naučno-dokazanom dijagnostikovanju neuroloških I mišićnih disfunkcija, poremećaja funkcionisanja kičmenog stuba i lokomotornog sistema u celosti s cljiem pronalaženja najboljeg rešenja korišćenjem konvencionalnih naučnih i alternativnih metoda. Specifičnim dijagnostičkim testovima i njihovom analizom dizajniramo programska rešenja koja vode ka poboljšanju i unapređenju funkcionalnih neuroloških i lokomotornih parametara.

Vizija

Da rešimo Vaš trenutni zdravstveni problem I unaperdimo Vam zdravlje koristeći kliničko iskustvo i naučno-istraživačko znanje. U tom cilju koristimo kompletnu invazivnu ili neinvazivnu neuromehaničku dijagnostiku radi utvrđivanja glavnih uzroka Vaše tegobe i da na osnovu tih rezultata, dizajniramo programsko rešenje koje je najbolje za Vaše zdravlje.

Projekti

Naši projekti se odnose na utvrđivanje trenutnog stanja opšte populacije, dece i adolescenata. Usmereni smo prevashodno na prevenciju neuroloških i lokomotornih povreda/poremećaja i utvrđivanje kriterijumskih parametara koji precizno definišu glavne uzročnike specifičnih neuro – lokomotornih problema. Kao rezultat toga formiran je naučno-kliničko dokazani kibernetički model na osnovu kojeg se dalje modeliraju rehabilitacioni i trenažni procesi. Pored transferzalnih snimanja sprovodimo i longitudinalna istraživanja.

Osim navedenog, naš istraživački i klinički pristup je usmeren na pronalaženje novih metoda i testova koji svojojm jednostavnošću mogu precizno definisati postojeći problem i biti od koristi celokupnom stručnom kolegijumu.

Rezultati akademije
Zadovoljnih kilijenata 97%
Problemi kičme 95%
Neuromehaničke tegobe 89%
Sportske povrede 87%
0
Zadovoljnih klijenata
0
Održanih seminara
0
Osmišlejnih programa
0
Različitih testiranja

Dr. Aleksandar Dejanović

Biomehanist kičme i posture, rehabilitacija kičme, specjalista za dizajniranje vežbi i unapređenje lokomotornih performansi

Naučno istraživačko interesovanje:
Rehabilitacija kičme i posture – mehanizmi i strategije kontrole kičme; normalno i patološko funkcionisanje; riziko-faktori zdravstvenog statusa posture i kičme.
Biomehanika i i neurodinamika – patologija kičmenog stuba i posturalnog statusa.
Fizičko vaspitanje – modeliranje programa i nastavnog plana u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama.

Klinički fokus: Prevencija/Rehabilitacija kičme i posturalnih poremećaja. Lumbalne tegobe, funkcionalni i strukturalni poremećaji kičme. Bol i kičma;
Diferencijalna dijagnostika i dizajn individualnih programa za rehabilitaaciju kičme i posturalnih poremećaja kod fitness populacije i vrhunskih sportista. Pre i post operativni tretmani kičme, ramena, kolena i kukova.
Ergonomija poslovnog prostora – kako modelirati kancelarijski prostor i opremu prema potrebama posturalnog statusa klijenta radi mimiziranja štetnih faktora koji narušavaju zdravlje kičme i celokupne posture.
Unapređenje sportskih performansi – prevencija povreda i organizacija/dizajn trening metoda pre/posle povreda.

Na raspolaganju imate više pažljivo isplaniranih treninga s različitim vremenskim trajanjem, koje vam preporučujemo zavisno o vašim ciljevima i mogućnostima. Pre izbora treninga za Vas, pažljivo ćemo Vas pregledati i odrediti nivo vežbanja koji će Vama doneti najbolje rezultate.

logo

Posvećeni samo Vama i vašim rezultatima!