OBUKE I
TRENINZI

TRENING ZA TRENERE – NAUČI DA UČIŠ DRUGE

Program seminara 2021 god.

Big 3 predstavljaju svakako važan sistem vežbi koje označavaju početak i kraj treninga, ali su i više od toga. Unapređenje performansi tela s posebnim osvrtom na pripremu mišića trupa tela pred trening snage, brzine i eksplozivnih pokreta su samo deo vela koji sačinjavaju ovaj jednostavan set vežbi. Ab Curl, Side Bridge i Bird Dog su tri dijamanta koje imaju zadatak da kroz specifične modele opterećenja, disanje i položaje, pripreme muskulaturu torzoa radi unapređenja performansi celokupnog tela. Naizgled jednostavne za izvođenje, unele su veliku zabunu i zablude u njihovoj realizaciji, ali je tome doprinela velika polucija pogrešno prikazanih BIG 3 vežbi na internetu i pojedinim kursevima. Upravo stoga, veliki deo seminara je usmeren je na pravilnost izvođenja, varijacije, korekcije kao i najčešće greške koje se pojavljuju ali i one forme koje nisu pravi primeri Big 3 sistema.

Posebni osvrt je usmeren na osnovno planiranje ovih vežbi tokom treninga; kako i kada upotrebiti Big 3 kao sredstvo za poboljšanje performansi snage, brzine, maskimalne snage, izdržljivosti. Važan detalj su i kontraindikacije, stanje premora i pretreniranosti i kako Big 3 (i moguće varijacije) postaju važno sredstvo oporavka tela – kičme i pojedinih zglobnih celina.

Veoma intenzivan seminar u trajanju od šest časova, sa pregršt praktičnih primera i konkretnim savetima kad, kako i šta da se uradi u datom trenutku sa klijentom. Ovaj seminar je odličan uvod u drugi deo iz ovog serijala Core & Backs = Performances kao i u treći Squats & Leg Power – Biomechanics & Training Neuromechanics.

Kičma, Kuk Koleno (3K seminar) predstavlja drugi deo ovog serijala (Spine & Hips – 1) I kroz ovaj seminar se polaznik upoznaje sa po 4 testa iz svake grupacije – kako da se testira kičma, kukovi, I kolena, i na koji način se ti rezultati implementiraju u trening ali I oporavak od najkarakterističnijih povreda.

Poseban detalj je dat na povezivanju rezultata testa i konstrukciji trenažnog dela. Šta znači ako je prednji ukršteni ligament jednog kolena u stanju slabije zglobne stabilnosti I kako se to odražava na ispoljavanje snage nogu I brzine kretanja klijenta? Kako disfunkcija kukova utiče na stabilnost kičme I razvoj eksplozvine snage nogu sportiste ili rekreativca? Kako poboljšati produkciju nogu kod mrtvog dizanja? Ova pitanja su samo jedan mali deo kolaža koje sačinjavaju formu ovog praktičnog edukatovnog seminara.

Seminar se sastoji od 3 celine:

Testovi za kičmu, karlicu, kukove I kolena I njihova integracija; svaka od ovih celina je objašnjena kroz četiri specifična testa (sa svojim modifikacijama).

Primena rezultata testiranja u treningu snage, brzine I moći.

Specijalni slučajevi I kontraindikacije. 

Unapređenje performansi tela zavise u mnogome od pravilne sinergije gore navedenih zglobnih celina. S posebnim osvrtom se akcentira na pripremu mišića trupa tela pred trening snage, brzine i eksplozvinih pokreta. Upravo stoga, veliki deo seminara je usmeren je na pravilnost izvođenja testova i njihovih modifikacija. Važan detalj je ukazivanje na niz vežbi za zdravu i funkcionalnu kičmu, kukove i kolena, njihove korekcije, međusobne korelacije kao i najčešće greške koje se pojavljuju.

Važan detalj su i kontraindikacije, stanje premora i pretreniranosti muskulature kičme, kukova i kolena.

Ovaj seminar je veoma intenzivan u trajanju od 6 časova, paletom praktičnih primera kao i konkretnim savetima kad, kako i šta da se uradi u datom trenutku sa klijentom.

Ovaj seminar je prirodni nastavak BIG #3 seminara I tu gde se on završava, počinje Core & Backs. Kroz ovaj tečaj polaznik se upoznaje sa jednostavnim, brzim dijagnostičkim testovima iz svake grupacije i na koji način se ti rezultati implementiraju u trening ali I oporavak.

Naročit detalj predstavljaju tipovi vežbi za trening ovih mišića radi razvoja izdržljivosti, brzine I specifičnih oblika snage.  Kako se treniraju trbušni I leđni mišići kada je u pitanju razvoj snage, brzine ili moći? U čemu je suštinska razlika, a gde je granica ili čak sličnost? Kojim redosledom se treniraju mišići trbušno-lumbalnog cilindra? Koji metod koristimo ako se radi na razvoju, transformaciji specifične morfologije i neuromišićne reakcije?

Zašto ne treba insistirati primarno na razvoju snage prave trbušne muskulature? Svrha I funkcija trbušne musculature? Funkcionalna anatomija musculature leđa I trening. Kad je treba I kako trenirati a kojim redosledom? Kad I kojim mišićima trbušno-lumbalnog cilindra dati prednost u treningu i zašto? Kako uravnotežiti tonus ovog cilindra? Kako poboljšati produkciju ovog sistema da bi skok imao što veću efikasnost? Ovaj seminar pruža odgovore na ova i slična pitanja.

Seminar se sastoji od 3 celine:

Testovi za izdržljivost, snagu i brzinu trbušne i leđne muskulature,.

Vežbe za razvoj izdržljivosti, snage I brzine trbušne I leđne muskulature uz primenu rezultata testiranja.

Planiranje, specijalni slučajevi trbušne muskulature, povrede i kontraindikacije; specifični slučajevi lumbalne kičme. 

Praktičan, veoma intenzivan seminar u trajanju od 6 časova, obogaćen paletom praktičnih primera kao i konkretnim savetima kad, kako i šta da se uradi u datom trenutku sa klijentom.

Seminar je prvenstveno namenjen osobama koje su pristalice Pilates programa. Ovaj veoma intenzivan praktični seminar objašnjava šta treba da se modifikuje u parternim vežbama da bi rezultat bio kvalitetniji, efikasniji ali I bezbedniji. Jedan veći deo parternih tehnika, ugrožava određene mišićne partije I njihove tetive ali I kičmeni stub u celosti.

Brižljivo selektovani izbor najučestalijih vežbi u Pilates Matwork je detaljno objašnjen s aspekta biomehanike i neuromehanike ali I zašto klasičan pristup ima limitacije u treningu I razvoju performansi. Ovaj seminar će se još bolje razumeti nakon odslušanih seminara (BIG #3 ili Core & Backs) ali oni nisu uslov.  Poseban detalj na ovom praktičnom šestočasovnom seminaru je dat na povezivanju pojedinih vežbi kao I kojim redosledom treba da se komponuju parterne vežbe.

Seminar je posebne namene pristalicama razvoja eksplozivne snage nogu i razvoja maksimalne snage nogu – strong man training programa. Ovaj veoma intenzivan praktični seminar objašnjava kako treba da se modelira trening. Posebno kako da se formiraju stabilni zglobovi I efikasna produkcija nogu u pokretima skoka, podizanja, guranja, vučenja i kod nagle promene pravca kretanja da bi rezultat bio kvalitetniji, efikasniji ali I bezbedniji.

Seminar obuhvata pažljivo odabran set najkvalitetnijih testova I vežbi, opravdanih s aspekta nauke (Biomehanike I neuromehanike) uz detaljno objašnjenje kako povećati produktivnost rada nogu u treningu.

Ovaj seminar je treći deo iz serijala (BIG #3; Core & Backs) I predstavlja krunu u trenažnom procesu, te je okrenut ka razvoju različitim tipovima snage nogu, izboru vežbi i periodizaciji. Ujedno jednim delom ukazuje na indikacije I kontraindikacije u treningu razvoja specifične snage nogu.

Poseban detalj je dat na povezivanju rezultata testa, izboru vežbi i njihovoj primeni za poboljšanje stanja. Seminar je intenzivan I traje šest radnih sati.

Kičma I Kuk (2K seminar) predstavlja prvi deo ovog serijala (Spine, Hips & Knee – 2; Spine, Body & Performances) I kroz ovaj seminar se polaznik upoznaje po 4 testa iz svake grupacije – kako da se testira kičma, Sakroilijačni zglobovi I kukovi te i na koji način se ti rezultati implementiraju u trening ali I oporavak od njihovih najkarakterističnijih povreda.

Poseban detalj je dat na povezivanju rezultata testa I izboru vežbi za njihovo poboljšanje stanja. Šta znači ako je desni Sakroilijačni zglob upaljen I dali postoji razlika u njegovoj manifestaciji bola I klasične forme ishijasa? Da li je bol u kuku povezan sa priblemom samog zgloba ili je poreklo od kičme ili Sakroilijanog zgloba? Kako disfunkcija kukova utiče na stabilnost karlice I razvoj eksplozvine snage nogu sportiste? Kako poboljšati stabilnost karlice I produkciju kičme kod mrtvog dizanja? Ova pitanja su samo jedan mali deo kolaža koje sačinjavaju formu ovog praktičnog edukatovnog seminara.

Seminar se sastoji od 3 celine:

Testovi za kičmu, karlicu, kukove I njihova integracija; svaka od ovih celina je objašnjena kroz četiri specifična testa (sa svojim modifikacijama).

Prikaz vežbi za poboljšanje stanja kičme, sakroilijačnih zglobova I kukova.

Specijalni slučajevi i kontraindikacije. 

Unapređenje performansi tela zavise u mnogome od pravilne sinergije gore navedenih zglobnih celina s posebnim osvrtom na pripremu mišića trupa, karlice i nogu tela pred trening snage, brzine i eksplozvinih pokreta su samo deo koji sačinjavaju ovaj seminar. Upravo stoga, veliki deo seminara je usmeren je na pravilnost izvođenja testova i njihovih modifikacija. Važan detalj su i kontraindikacije, stanje premora i pretreniranosti muskulature kičme, kukova i karlice.

Seminar je u trajanju od šest časova, sa paletom praktičnih primera kao i konkretnim savetima kad, kako i šta da se uradi u datom trenutku sa klijentom na treningu.

Tipovi disanja, postura I plućne funkcije. Grudni koš I kičma, dva sistema koji bi trebali da su u funkciji ali zbog svakodnevnih aktivnosti u velikom broju slučajeva postaju disharmonični. Grudni koš ima svoju mehaniku kretanja i protektivnu ulogu ali bi trebao da bude u harmojniji sa kičmom I njenim oscilacijama tokom disanja. U zavisnosti od tipa disanja, stanja dijafragme, plućnog kapaciteta, I torakalna kičma sa njenom trenutnom geometrijom se prilagođava načinu disanja.

Kroz ovaj seminar polaznik se upoznaje sa normalnom I patološkom dinamikom grudnog koša, tipovima disanja (takođe normalnim I patološkim), sa grupom efikasnih testova koji služe kvalitetnoj I brzoj interpretaciji stanja. Kako da se testira grudna kičma, specifični segmenti, korekcija, manipulacija, vežbe za grudnu kičmu I plućne funkcije su samo deo materije koja se obrađuje na ovom seminaru.

Naročito se obraća pažnja na nestabilnost segmenata grudne kičme, disfunkciju rebarne mehanike, deformaciju rebara I grudne kosti. Takođe i na samu mehaničku elastičnost grudnog koša I lukova tipove disanja I dijafragme. Šta znači ako klijent spava na desnom boku, i da li se I kako to odražava na mehaniku rebarne elastičnosti i grudne krivine? Da li je fleksiono sedenje faktor smanjenja torakalne spinalne viskoznosti I kako mehanika grudnog koša I dijafragme reaguje na dugotrajno sedenje? Koje su karakteristične manifestacije diskopatije grudne kičme I da li grudno disanje ­ili dijafragmom može da ublaži simptome?  Kako to razlikovati? Kako disfunkcija pluća utiče na stabilnost grudne kičme? Da li sedenje smanjuje izdržljivost muskulature torzoa ili ne? Kako poboljšati stabilnost povređenog segmenta grudne kičme? Na koji način poboljšati efikasnost i produkciju plućne ventilacije I elastičnost torakalnog cilindra kod nekih tehnika dizanja, guranja I vučenja? Ova pitanja su samo jedan mali deo kolaža koje sačinjavaju formu ovog praktičnog edukativnog seminara.

Seminar se sastoji od 3 celine:

Testovi za elastičnost grudnog koša I mehaniku grudne kičme; njihova međusobna sinergija – svaka od ovih celina je objašnjena kroz četiri specifične baterije testova (sa svojim modifikacijama).

Prikaz vežbi za korekciju disanja, mehanike grudnog koša i torakalne kičme. 

Specijalni slučajevi i kontraindikacije. 

Seminar je u trajanju od šest časova, sa paletom praktičnih primera kao i konkretnim savetima kad, kako i šta da se uradi u datom trenutku sa klijentom na treningu.

Vratna I torakalna kičma sa svojom specifičnom arhitekturom predstavljaju poseban problem u dijagnostici I terapiji ovih partija kičmenog stuba.  Ovaj seminar pripada serijalu (Spine, Hips & Knee – 2; Spine, Body & Performances) ali se može pohađati odvojeno.

Kroz ovaj seminar polaznik upoznaje sa grupom testova koji služe kvalitetnoj I brzoj interpretaciji stanja vratne I grudne kičme. Kako da se testira vratna I grudna kičma, specifični segmenti, korekcija, manipulacija I trening, tj., oporavak vratne i grudne kičme nakon zamora, specifičnih svakodnevnih položaja i najkarakterističnijih povreda. Mehanika vratne I grudne kičme. Medjuspoj – cerviko-torakalni prelaz. Problematika ispravljene vratne I grudne kičme. Poremećaj cirkulacije VB sliva. Nestabilnost vratne kičme i neuralni ispadi. Bol u ruci. Srčane smetnje kao posledica vratne kičme. Grudna kičma – korekcije hipo I hiperkifoze (Scheuermann tip, itd.). Grudne Skolioze I deformiteti rebarnih lukova; poremećaj mehanike grudnog koša usled izmenjene geometrije kičme. Posebni slučajevi vertebralnog razvoja I genetski poremećaji.

Poseban detalj je dat na izradi program vežbi i specifičnog pristupa u lečenju diskopatija, spondilolisteza a posebno onih slučajeva koji su vezani za post operativni tretman sa I bez ugrađenih spinalnih proteza. Šta znači ako je desni temporomandibularni zglob upaljen I kako se to stanje reflektuje na vratnu kičmu?  Da li postoji razlika u nivelaciji mandibularne kosti I kako se izmenjeno stanje pozicije iste reflektuje na muskulaturu vrata? Koje su karakteristične manifestacije diskopatije vratne I grudne kičme?  Da li je bol u ramenu I lopatici povezan sa problemom samog zgloba ili je poreklo od kičme? Kako to razlikovati? Kako disfunkcija atlanto-okcipitalnih zglobova utiče na stabilnost vrata I razvoj izdržljivosti muskulature vrata? Kako poboljšati stabilnost I izdržljivost povređenog segmenta vratne I grudne kičme? Na koji način poboljšati efikasnost i produkciju vratne kičme I torakalnog cilindra kod nekih tehnika dizanja, guranja I vučenja? Ova pitanja su samo jedan mali deo kolaža koje sačinjavaju formu ovog praktičnog edukativnog seminara.

Seminar se sastoji od 3 celine:

Testovi za vratnu i grudnu kičmu i rameni zglob i njihova međusobna sinergija – integracija u redovne profesionalne aktivnosti; svaka od ovih celina je objašnjena kroz četiri specifične baterije testova (sa svojim modifikacijama).

Prikaz vežbi za poboljšanje stanja kičme i ramena.

Specijalni slučajevi i kontraindikacije. 

Seminar je u trajanju od šest časova, sa paletom praktičnih primera kao i konkretnim savetima kad, kako i šta da se uradi u datom trenutku sa klijentom na treningu.

trening

Uradi to za sebe

  • Donesi odluku
  • Postavi kriterijume
  • Radi na sebi
  • Vežbaj
  • Konsultuj se sa stručnjacima
  • Napreduj
  • Podigni kriterijume

Projekti

Naši projekti se odnose na utvrđivanje trenutnog stanja opšte populacije, dece i adolescenata. Usmereni smo prevashodno na prevenciju neuroloških i lokomotornih povreda/poremećaja i utvrđivanje kriterijumskih parametara koji precizno definišu glavne uzročnike specifičnih neuro – lokomotornih problema. Kao rezultat toga formiran je naučno-kliničko dokazani kibernetički model na osnovu kojeg se dalje modeliraju rehabilitacioni i trenažni procesi. Pored transferzalnih snimanja sprovodimo i longitudinalna istraživanja.

Osim navedenog, naš istraživački i klinički pristup je usmeren na pronalaženje novih metoda i testova koji svojojm jednostavnošću mogu precizno definisati postojeći problem i biti od koristi celokupnom stručnom kolegijumu.

Rezultati akademije
Zadovoljnih kilijenata 97%
Problemi kičme 95%
Neuromehaničke tegobe 89%
Sportske povrede 87%
0
Zadovoljnih klijenata
0
Održanih seminara
0
Osmišlejnih programa
0
Različitih testiranja

Dr. Aleksandar Dejanović

Biomehanist kičme i posture, rehabilitacija kičme, specjalista za dizajniranje vežbi i unapređenje lokomotornih performansi

Naučno istraživačko interesovanje:
Rehabilitacija kičme i posture – mehanizmi i strategije kontrole kičme; normalno i patološko funkcionisanje; riziko-faktori zdravstvenog statusa posture i kičme.
Biomehanika i i neurodinamika – patologija kičmenog stuba i posturalnog statusa.
Fizičko vaspitanje – modeliranje programa i nastavnog plana u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama.

Klinički fokus: Prevencija/Rehabilitacija kičme i posturalnih poremećaja. Lumbalne tegobe, funkcionalni i strukturalni poremećaji kičme. Bol i kičma;
Diferencijalna dijagnostika i dizajn individualnih programa za rehabilitaaciju kičme i posturalnih poremećaja kod fitness populacije i vrhunskih sportista. Pre i post operativni tretmani kičme, ramena, kolena i kukova.
Ergonomija poslovnog prostora – kako modelirati kancelarijski prostor i opremu prema potrebama posturalnog statusa klijenta radi mimiziranja štetnih faktora koji narušavaju zdravlje kičme i celokupne posture.
Unapređenje sportskih performansi – prevencija povreda i organizacija/dizajn trening metoda pre/posle povreda.

Na raspolaganju imate više pažljivo isplaniranih treninga s različitim vremenskim trajanjem, koje vam preporučujemo zavisno o vašim ciljevima i mogućnostima. Pre izbora treninga za Vas, pažljivo ćemo Vas pregledati i odrediti nivo vežbanja koji će Vama doneti najbolje rezultate.

logo

Posvećeni samo Vama i vašim rezultatima!