Zdrava postura

Zdrava postura

Naša postura je naslednog karaktera i možemo reći da je to jedan aranžman svih delova tela u stanju ravnoteže (ako govorimo o zdravom telu) koji podržavaju meke i koštane strukture.

U kliničkoj i naučnoj  da zdrava i posebno ukondicionirana postura može duži vremenski period da zadrži pravilan uspravan stav uz odsustvo većeg napora, zamora i pojave bola posebno u lumbalnoj i vratnoj kičmi, kolenima i kukovima na primer.

U svakom pravilnom stavu/položaju mišići ostvaruju najekonomičnije akcije dok su u isto vreme zglobovi optimalno pozicionirani.

Drugim rečima, optimalna postura predstavlja takav uređeni lokomotorni sistem kod kojeg minimalnim mišićnim radom i minimalnim zglobnim opterećenjima ostvarujemo uspravan stav i ravnotežu. Stoga se nameće pitanje, zbog čega je važno optimalno angažovanje muskulature u svakodnevnim i trenažnim aktivnostima?

Prvo, ovakvo stanje garantuje svakodnevni uspravan stav duži vremenski period bez narušavanja mišićne ravnoteže;

Drugo, narušavanjem optimalne posture nastaje specifičan mišićni disbalans koji pored neadekvatnog i nefunkcionalnog angažovanja muskulature negativno utiče na opterećenje zglobova i zglobnih površina pri čemu je čitava struktura zglobnog sistema ugrožena.

Treće, loša postura, da se tako izrazimo, redukuje obim naših fizičkih aktivnosti kao i efikasnost ali i vreme trajanja rada. Ovo posebno treba istaći kada je svakodnevni posao u pitanju, redovan trening a da ne pominjemo kada je trening vrhunskih sportista u pitanju. Adekvatno kretanje tela je esencijalno, bilo da je reč o pešačenju, trčanju nošenju tereta pa čak i sedenju jer samo uz pravilnu tranziciju bilo spoljnog ili unutrašnjeg opterećenja tokom aktivnosti, produžavamo pravilnu funkcionalnost zglobova i celokupnog lokomotornog aparata.

Cilj svakog položaja tela (ili njegovog dela), između ostalog, MORA da adresira:

  • Optimalizaciju mišićnog tonusa između jedne ili veće grupe agonista –antagonista;
  • Smanjivanja štetnog dejstva kompresije – smicanja zglobnih površina i rizika od formiranja trajnih mikro traumatskih povreda i
  • Smanjenje neadekvatne energetske potrošnje kroz pravilno kretanje/pokret (očuvanje kretne efikasnosti).

Treba imati na umu da bilo kakva promena funkcionalnog kretanja uslovljava promenu stanja strukture jednog dela tela ili tela u celosti. Međutim, ukoliko su te promene trenutne, telo će ih za kratko vreme odbaciti. Ali ako te promene imaju trajni karakter pri čemu je njihova veličina dejstva velika, promene na struturi i funkciji su neizbežne.

Primera radi, stalno sedenje u savijenom (povijenom) položaju (programeri, knjigovođe, vozači itd.,) formiraće trajne posledice na koštanoj masi kičme uz promenu mišićnog dejstva i smanjenjem funkcionalnih karakteristika plućne ventilacije ukoliko se korektivnim programom to stanje ne promeni.

„Jedna promena nikada ne ide sama…uvek se menjaju i drugi parametri u sistemu“.

 

 

Autor: Dr. Aleksandar Dejanović