Upozorenje – Covid 19

Upozorenje – Covid 19

Poštovana gospođo/poštovani gospodine,

U Republici Srbiji je prvi slučaj COVID-19 registrovan 06.03.2020. godine i epidemija je još u toku . U ovom momentu epidemiološka situacija je stabilna sa tendencijom pada učestalosti oboljevanja u svim delovima zemlje. Međutim, virus SARS-CoV-2 još uvek cirkuliše na teritoriji Republike Srbije, pa se preporučuje poštovanje preventivnih mera u cilju smanjenja rizika nastanka i prenošenja ove infekcije.

Molimo vas da u cilju sprečavanja zaražavanja i prenošenja infekcije u Republici Srbiji, ali i u cilju zaštite vašeg zdravlja, preduzmete sledeće mere:

u narednih 14 dana smanjite kontakte sa drugim osobama u domaćinstvu, na radnom mestu ili na javnim mestima;
često perite ruke sapunom i vodom (u trajanju najmanje 20 sekundi) ili koristite sredstvo za dezinfekciju nabazi 70% alkohola;
izbegavajte dodirivanje lica, usta, nosa i očiju;
izbegavajte bliski kontakt sa osobama koje imaju simptome infekcije organa za disanje (povišena temperatura, kijavica, kašalj, curenje iz nosa, otežano disanje ili drugo), uključujući i članove vašeg domaćinstva;
izbegavajte pozdravljanje rukovanjem ili ljubljenjem, a sa sagovornicima održavajte razdaljinu od najmanje jednog metra;
koristite maske koje prekrivaju nos i usta kada boravite u zatvorenim prostorijama;
često provetravajte prostorije u kojima boravite;
ako osetite simptome infekcije organa za disanje (povišena temperatura, kijavica, kašalj, curenje iz nosa, otežano disanje ili drugo), odmah stavite masku preko usta i nosa, pojačate higijenu ruku (pranje toplom vodom i sapunom), izbegavajte kontakte sa drugim osobama, koristite maramicu kad kijate ili kašljete, i pozovite telefonom epidemiologa instituta ili zavoda za javno zdravlje nadležnog za područje u kome boravite (lista je data na kraju teksta). Od epidemiologa ćete dobiti uputstva o daljem postupku.
Molimo vas da u potpunosti postupate u skladu sa dobijenim uputstvima.

Unapred vam se zahvaljujemo na odgovornom ponašanju prema sopstvenom zdravlju, kao i prema zdravlju svih stanovnika Republike Srbije.

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije

Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“

Za bliže informacije možete kontaktirati Institut za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović–Batut” (ul.Dr Subotića br.5, 11000 Beograd; Tel: 011 2684 566) ili institute/zavode za javno zdravlje na teritoriji na kojoj boravite.